2.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ใกล้เข้ามาทุกทีกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ องค์กรของท่านมีความพร้อมแล้วหรือยังกับการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


*By Ms.Anchalee Klinkesorn, Associate Director, Dherakupt International Law Office Ltd.

Date

18 March 2021

Tags

News